เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คต(ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี [ 1 ส.ค. 2560 ]