เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านจิรกาญจน์ ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี [ 15 มิ.ย. 2560 ]