ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยชนิดพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตรและขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี [ 14 มิ.ย. 2560 ]