โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 26 ธ.ค. 2561 ]

              

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ1 วัน ทุกวันพุธ เวลา 15.00น.          

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก