ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลเมืองปากแพรก [ 30 เม.ย. 2563 ]