การตรวจรับพัสดุการจัดชื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ [ 20 พ.ย. 2562 ]