พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 15 พ.ย. 2562 ]