โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก [ 13 พ.ย. 2562 ]