โครงการพัมนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากแพรก [ 14 ส.ค. 2562 ]