ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2562 ]