รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประแภทผู้มีคุณวุฒิ) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะด้านความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 6 ส.ค. 2562 ]