เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลห์ติกคอนกรีต บริเวณเขาเม็งพัฒนาซอย 5 (ต่อจากโครงกรเดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2562 ]