ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]