(ข่าวย้อนหลัง)เทศบาลตำบลปากแพรก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. [ 21 มิ.ย. 2562 ]

              

 เทศบาลตำบลปากแพรก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<