มอบใบประกาศ โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรการจัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (Academy football pakpraek) [ 13 ก.พ. 2562 ]

              

การส่งเสริมให้เยาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอนาคตของชาติ เพราะการออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายในอนาคต เทศบาลตำบลปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรการจัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (Academy football pakpraek) ซึ่งต่อย่อความสำเร็จจากครั้งที่แล้ว เพื่อมุ่งหวังให้ให้เยาวชนในชุมชุนของเรา พัฒนาพื้นฐานกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น
และเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบใบประกาศ โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรการจัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (Academy football pakpraek) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเขาพุราง ตำบลปากแพรก โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศในครั้งนี้