พิธีลงนาม MOU [ 8 ก.พ. 2562 ]

              

วันนี้ (8 ก.พ. 62) เทศบาลตำบลปากแพรก โดยกองการศึกษา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ระหว่างเทศบาลตำบลปากแพรก กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล เป็นประธานในพิธี