เทศบาลตำบลปากแพรก ประชุม KM ประจำเดือน ก.พ. 62 [ 7 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 7 ก.พ. 2562 เทศบาลตำบลปากแพรก จัดจัดประชุม KM (Knowledge Management) ประจำเดือนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงและซักซ้อมก่อนการประชุมประชาคมในวันที่ 20 ก.พ. 62 ที่จะถึงนี้