(ข่าวย้อนหลัง) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร [ 28 ธ.ค. 2561 ]

              

เมื่อวันที่ 19-21 ธ.ค. 61 ทางเทศบาลปากแพรกและคณะฯ ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร