(ข่าวย้อนหลัง) กิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข" ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]

              

(ข่าวย้อนหลัง) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลปากแพรก ได้จัดกิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข"ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในทุกๆเดือนของปีงบประมาณ 2562 โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อสันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย ร่วมถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานในพิธี