การประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก (โครงการ 2) [ 6 ก.พ. 2562 ]