รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากแพรก จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 5 ก.พ. 2562 ]