อ.บ.ต. สามเรือน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ [ 28 พ.ย. 2561 ]