กิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข" [ 20 พ.ย. 2561 ]

              

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม "ผู้สูงวัย หัวใจเป็นสุข" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และสร้างความสามัคคี และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ นำไปสุ่การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม