เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]