พิธีมอบประกาศนียบัตรกิจกรรม "บ้านสุขใจ ใช้ชีวิตพอเพียง" [ 3 ต.ค. 2561 ]

              

เมื่อวันที่ 3 ต.ค 61 นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรกิจกรรม "บ้านสุขใจ ใช้ชีวิตพอเพียง"ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี