ยินดีต้อนรับ นายประเมิน นิลบุตร เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ณ เทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี [ 2 ต.ค. 2561 ]

              

เมื่อวันที่ 2 ต.ค 2561 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลปากแพรก นำโดย นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก และนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 
นายประเมิน นิลบุตร และคณะ จากเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี