รับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จังหวัดอุตรดิตถ์ (24ก.ย.61) [ 24 ก.ย. 2561 ]

              

มื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลปากแพรก นำโดยนางประภัสสร เรืองพยุงศักดิ์ นายสุวัตร ตระกูลชมดง รองนายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้การต่อยอดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแหลม ตำบลปากแพรก ต่อมาเวลา 13.00 น. คณะอบต.บ้านโคน เดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสวนมะนาวแป้นทวายโคตรดก หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก