ขอเชิญแต่งกายย้อนยุค ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (3 เม.ย.61) [ 3 เม.ย. 2561 ]

              

เทศบาลตำบลปากแพรก ขอเชิญแต่งกายย้อนยุค ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอุดมมงคล(เขาน้อย)