การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลปากแพรก (27 มี.ค. 61) [ 27 มี.ค. 2561 ]

              

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลปากแพรก โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก