โครงการรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (22 มี.ค. 61) [ 22 มี.ค. 2561 ]

              

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายกฯปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล กล่าวเปิดโครงการรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียม ปรุง และการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก