ผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (12มี.ค.61) [ 12 มี.ค. 2561 ]

              

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง โดยมีนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากกลุ่ม Hope Academy Kanchanaburi เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้