พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีการศึกษา 2560 (2 มี.ค.61) [ 2 มี.ค. 2561 ]

              

วันนี้ (2 มี.ค.61) นายกฯปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางเตือนใจ พรหมชาติ หัวหน้าสถานศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากแพรก ผู้นำชุมชน และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก