ปากแพรกลดพุง ลดโรค (28 ก.พ. 61) [ 28 ก.พ. 2561 ]

              

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการลดพุงลดโรค เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

เมื่อเวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานเปิดโครงการปากแพรกลดพุงลดโรค โดยมีนางสุจิตรา เหลืองทอง รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน

โครงการปากแพรกลดพุงลดโรค เป็นการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงภัยจากโรคอ้วน­ลงพุงที่ผ่านมานั้น ยังไม่ได้สร้างการรับรู้ มากนัก ครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญของการรณรงค์ในเ­รื่องนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในการอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้