ประชุมแนวทางจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดระบบ Social Map (13 ก.พ.61) [ 13 ก.พ. 2561 ]

              

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) โดยประสานความร่วมมือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน ในการหาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก