ปลัดฯจิรศักดิ์ พรหมชนะ เปิดบ้านต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ (9 ก.พ.61) [ 9 ก.พ. 2561 ]

              

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นวิทยากรบรรยาย "เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี "ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 95 คน ณ เทศบาลตำบลปากแพรก เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561