การประเมินเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการเป็น "กอง" เทศบาลตำบลปากแพรก (6 ก.พ. 61) [ 6 ก.พ. 2561 ]