ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 (5 ก.พ.61) [ 5 ก.พ. 2561 ]

              

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมการแนะนำพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา  เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก