กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (26 ม.ค.61) [ 26 ม.ค. 2561 ]

              

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก