กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (13 ม.ค. 61) [ 13 ม.ค. 2561 ]

              

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก

 

 นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก 

กล่าวเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก

เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ

 

**ประมวลภาพกิจกรรม**

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ /ซุ้มอาหาร

 

            

    

 

กิจกรรมการแสดงบนเวที 

           

 

กิจกรรมจับของรางวัล