ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก [ 10 ต.ค. 2560 ]