ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [ 1 ก.ค. 2560 ]