ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]

              

            เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สภ.เมืองกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร.9 พัน1 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าล้อ เทศบาลตำบลท่ามะขาม อบต.เกาะสำโรง มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างไทวัสดุ และอปพร.ตำบลปากแพรก ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2560 ณ บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารและปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดสาธารณะภัย

 

พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก

โดยนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานในพิธีเปิด

และนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

การซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ