ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ ตำบลปากแพรก [ 17 พ.ค. 2560 ]