เทศบาลตำบลปากแพรก เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 9 ม.ค. 2560 ]

              

                  เทศบาลตำบลตำบลปากแพรก เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ในเวลา 15.00 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลปากแพรก เข้าร่วมการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9