ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]

              

เทศบาลตำบลปากแพรก ขอเชิญน้องๆหนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 

ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ในวันเสาร์ที่่ 14 มกราคม นี้นะคะ