ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560 [ 2 ส.ค. 2559 ]