ประกาศแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง [ 3 มิ.ย. 2559 ]