ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2558 ]