ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 14 ธ.ค. 2558 ]