ประกาศรับสมัครประกวดดนตรีสตริง ประจำปี ๒๕๕๙ [ 6 พ.ย. 2558 ]